×

[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。
ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

山梨大学交流戦 (07.07.21)
・団体A

嶋 (医3) ×〇〇〇 ×〇〇× 〇〇〇× ×〇〇〇 ◎◎◎◎ 15/20
丹下 (医4) 〇〇〇× 〇×〇× ×〇×〇 ×〇×× 〇×〇◎ 11/20
平井 (看1) 〇×〇〇 ◎◎◎◎ ××〇〇 ◎◎◎◎ 〇××◎ 15/20
美馬 (医2) ××〇× ×〇〇× 〇〇×〇 ×××〇 〇×〇◎ 10/20
坂本(大) (医2) ◎◎◎◎ ×〇×× ×〇〇× ×××〇 本多〇〇×◎ 11/20
生駒 (医3) ×〇×× 〇〇×〇 ◎◎◎◎ ×〇〇× ×〇〇◎ 13/20
75/120

→優勝!!

・団体B

清水(翔) (看2) 〇〇×〇 ×××× ××〇〇 ◎◎◎◎ ◎◎◎◎ 13/20
鈴木(利) (医2) 〇〇×× 〇××× ×××〇 清末〇〇×〇 〇××× 8/20
山本(琢) (医1) ×××× ×××〇 ×〇×〇 迫 ×××〇 ××〇× 5/20
武内 (医4) ×〇〇× ×〇〇× ×××× 〇××〇 ××〇× 7/20
齋藤 (医4) ×〇×× ×〇〇〇 ××〇〇 〇××× ××〇× 8/20
上中 (医4) ◎◎◎◎ ×〇〇〇 ◎◎◎◎ 〇〇×× 〇×〇× 15/20
56/60

→準優勝

・個人戦

   
川上(医5) ×××× 〇××× 〇〇×〇 4/12
池本(看4) ××〇× ××〇〇 ×〇〇× 5/12
清末(医4) ×××× ×〇×〇 ×〇〇× 4/12
高橋(医4) ×××〇 ×〇〇× ×〇×× 4/12
小松(医3) ×××× 〇〇×〇 〇××× 4/12
酒井(医3) ×〇×× ×〇×× ×〇×× 3/12
 迫(医3) ×〇×× ×〇〇× 〇××× 4/12
清水(瑞)(看2) ×〇×〇 〇〇×× ×××× 4/12
小柴(看2) ×××〇 ×××× 〇×〇× 3/12
河合(看2) ××〇× ××〇〇 ×××× 3/12
下田(看2) ×××× ×〇×× 〇××× 2/12
高柳(医2) 〇××× ×××× ×××× 1/12
村松(看2) ×××× ×××〇 ×〇×× 2/12
大澤(看1) ×××× ×〇×× ××〇× 2/12
蔭山(医1) 〇××× ×××× ×〇×× 2/12
本多(看1) ×〇×× 〇××〇 〇〇×〇 6/12

・男子個人優勝  上中(医4)
・男子個人準優勝 平井(看1)
・男子個人第3位 嶋(医3)

・女子個人優勝  本多(看1)

HOME部活紹介戦績年間予定掲示板| 写真館| 管理日誌| リンク